Open navigatie

Waar vind ik het vignet voor mijn pakketten terug?

 

  • Log in op het portaal via https://portal.easypost.org/ 
  • Klik op "mijn vignetten"
  • Selecteer uw klantennummer en klik op de knop "pakketten/colis"
  • Het vignet verschijnt op een nieuw tabblad
  • Vul het adres van de bestemmeling in op de voorziene ruimte
  • Duid aan, indien gewenst, of u een bewijs van ontvangst wilt en/of u het pakket met verzekering wilt versturen.
  • Kleef het ingevulde vignet op het te versturen pakket.

 *De witruimte op het vignet dient vrij te blijven

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 5 van 5
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen